MƠ GIẤC MƠ HAY

Bởi tương lai đến từ giấc mơ...

Nurturing Confidence HOME

Trí thông minh cảm xúc
và trí tuệ phản biện

Nuôi dưỡng và phát triển trí thông minh cảm xúc, mà đỉnh cao là giúp các em luôn tự tin và khao khát được bộc lộ bản thân thông qua việc thấu hiểu sâu sắc các giá trị của chính mình

Trí thông minh cảm xúc và trí tuệ phản biện

Học sinh tại trường quốc tế St. Nicholas sẽ được nuôi dưỡng và phát triển trí thông minh cảm xúc, mà đỉnh cao là giúp các em luôn tự tin và khao khát được bộc lộ bản thân thông qua việc thấu hiểu sâu sắc các giá trị của chính mình.

Nghệ thuật biểu diễn – Performing Arts là công cụ giáo dục chính của trường quốc tế St. Nicholas để học sinh được thể nghiệm cùng nghệ thuật. Đây sẽ là môi trường tuyệt vời để các giá trị cá nhân như ‘sáng tạo’, ‘dấn thân’, ‘mạo hiểm’,… được dần dần khơi mở.

Trí tuệ phản biện – Critical Wisdom – Đây là phương pháp tư duy điển hình của phương Tây, khi học sinh phải tự chủ động đặt ra vấn đề và đánh giá, nhìn nhận cũng như tìm giải pháp thực hiện theo nhiều góc độ khác nhau. Việc rèn luyện tư duy phản biện còn là nền tảng để đạt được sự ổn định tốt nhất về cảm xúc, đảm bảo cho trí tuệ được thăng hoa.