MƠ GIẤC MƠ HAY

Bởi tương lai đến từ giấc mơ...

Nurturing Confidence HOME

Chương trình giáo dục
được cá nhân hóa cao độ/strong>

Tiên phong trong việc theo đuổi, áp dụng và triển khai việc cá nhân hóa chương trình đào tạo cho tất cả các học sinh ngay từ bậc học tiểu họ

Chương trình giáo dục được cá nhân hóa cao độ

Trường quốc tế St. Nicholas tiên phong trong việc theo đuổi, áp dụng và triển khai việc cá nhân hóa chương trình đào tạo cho tất cả các học sinh ngay từ bậc học tiểu học, với 4 định hướng phát triển cá nhân:

  • Nhà sáng chế với các mảng đào tạo về STEM và nghiên cứu độc lập.
  • Nhà lãnh đạo với các dự án cộng đồng quy mô lớn và các hoạt động lãnh đạo tại trường như: MUN, Student’s Council, Báo chí.
  • Doanh Nhân với các dự án kinh doanh quy mô nhỏ.
  • Nhà sáng tạo trong các lĩnh vực nghệ thuật như: biểu diễn, làm phim, nhiếp ảnh, viết sáng tạo.

Đặc biệt, trường quốc tế St Nicholas sẽ xây dựng cho mỗi học sinh
một bộ hồ sơ phát triển riêng biệt, ghi chép lại từng bước phát triển của
các em và từ đó đánh giá, điều chỉnh thường xuyên giúp các em hoàn
thành tốt các yêu cầu của chương trình học.