MƠ GIẤC MƠ HAY

Bởi tương lai đến từ giấc mơ...

TIỂU HỌC

Chương trình Tiểu học Toàn thời gian của TTU K-12 tập trung vào bốn môn: ngôn ngữ (đọc, ngữ pháp, phép đặt câu, chính tả / ngữ âm và chữ viết tay), khoa học, nghiên cứu xã hội và toán học. Mỗi khóa học bao gồm hai học kỳ. Mỗi học kỳ có 75 ngày giảng dạy. Tất cả các khóa học đều có sách giáo khoa theo yêu cầu. Học sinh trong Chương Trình Tiểu Học Toàn Thời Gian của TTU sẽ nhận được một bảng điểm vào cuối mỗi học kỳ.

Đang tuyển sinh
Năm học 2019 - 2020
Đăng ký