MƠ GIẤC MƠ HAY

Hệ Quốc tế Mỹ - Hệ Song ngữ Tích hợp - Hệ Chuyên THPT

MẦM NON

Tại St. Nicholas tuân theo phương pháp tiếp cận Reggio Emilia nguyên bản từ Ý với cách bài trí phòng học và cả phương pháp dạy hoàn toàn tuân theo đúng quy chuẩn của phương pháp này.

Các em nhỏ mầm non tại St. Nicholas được tự do khám phá bản thân, và học hỏi thông qua sự tò mò, các nhận thức tự nhiên từ mọi việc xung quanh với sự giúp đỡ của các giáo viên nước ngoài và Việt Nam.

Chế độ ăn uống ở bậc mầm non hoàn toàn đi theo phong cách dinh dưỡng của Giáo sư, Bác sĩ Hiromi Shinya.

Đang tuyển sinh
Năm học 2019 - 2020
Đăng ký